Wie we zijn:

Netwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen met weinig of geen netwerk in de stad Leeuwarden. Zij gelooft in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Deze overtuiging inspireert en activeert jongeren tussen de 15 en 30 jaar om zich vrijwillig in te zetten voor de ander. Deze jongeren zijn de verbindende factor tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Visie:

Bouwen aan een gemeenschap die bijdraagt aan het sociale netwerk van de stad.


Missie:

Streeft naar een samenleving in Leeuwarden waarbij men van omzien naar elkaar een levensstijl maakt.

Doel:

Jongeren bieden hulp aan stadsgenoten die geen of weinig netwerk hebben.


Wat we doen:

Het coördineren van zowel korte als langdurige hulp.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn het geven van een computercursus of een maatje voor iemand zijn. 
Daarnaast organiseren we ook eenmalige hulpactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pannenkoeken bakken in een verpleeghuis. 

Voorbereiding:

  • Er komt een hulpvraag binnen via de hulpverlening of de hulpvrager zelf
  • Er wordt gekeken of de hulpvraag aan de richtlijnen voldoet
  • Er wordt gezocht naar een passende match tussen jongere en hulpvrager

Uitvoering

  • Tijdens de uitvoering blijven de coördinatoren betrokken en bieden ze ondersteuning waar nodigEvaluatie:

  • Na de uitvoering van het project vindt er een evaluatie plaats met beide partijen
Ontmoet ons team

Marieke Otten

Initiatiefnemer/Projectcoördinator 
Samantha van der Meulen

Initiatiefnemer/Projectcoördinator

 


 

Voorzitter

 

Ruben Muller

voorzitter@netwerktimetoconnect.nl


 

Penningmeester

 

Jesse Lantinga

penningmeester@netwerktimetoconnect.nl


 

Secretaris

 

Marjan Medema

secretaris@netwerktimetoconnect.nl


 

De bestuursleden van Netwerk Time to Connect ontvangen geen financiële vergoeding. 
De netwerkcoördinatoren ontvangen een vergoeding conform de COA Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.