Help mee de samenleving in Leeuwarden vorm te geven. 

Wil jij ons werk ondersteunen? Dat zou fantastisch zijn. 

Netwerk Time to Connect ontvangt bijdragen vanuit fondsen en giften. We zijn voordurend op zoek naar partners die ons financieel willen ondersteunen. Zo kunnen we Leeuwarden nog mooier maken! 

Bankrekeningnummer (IBAN)
NL 30 RABO 0341 4432 98
T.n.v. Stichting Netwerk Time to Connect 
O.v.v. Gift Netwerk Time to Connect 

ANBI
Stichting Netwerk Time to Connect beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). 
Giften aan Stichting Netwerk Time to Connect zijn daarom fiscaal aftrekbaar. RSIN: 8599 55 047

Uw donatie

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat jongeren geinspireerd en geactiveerd worden om zich in te zetten voor eenzame en kwetsbare mensen in Leeuwarden. 
Door uw donatie helpt u mee aan het geven van netwerk aan mensen die dat nodig hebben. Daarnaast werkt u mee aan de toekomst van jongeren. U maakt het mogelijk dat jongeren een levensstijl ontwikkelen waarin ze naar elkaar omkijken. Uw investering in hen is waardevol!